TRUNG TÂM DÊ - CỪU - THỎ

 

Đến thăm Trung tâm Dê - Cừu - Thỏ thuộc Bộ Nông Nghiệp & Phát triển Nông thôn, du khách được tham quan, tìm hiểu các giống dê, cừu, thỏ tại Trung tâm, các loài thực vật đặc sắc làm thức ăn cho gia súc, giá trị dinh dưỡng từ các sản phẩm sữa dê, thịt dê, cừu, thỏ v.v. (Bế thỏ, cho dê, cừu ăn).

 

  

 

  

 

Một vài nét giới thiệu về Trung tâm Dê - Cừu - Thỏ:

·      .  Thành lập từ năm 1978.

·      .  Diện tích rộng 65 ha (trong đó có 25 ha đất đồng cỏ và cây thức ăn gia súc, 10 ha hồ nước 10 ha xây dựng các công trình và chuồng trại, đường đi), 03 khu chuồng trại chính nuôi dê, thỏ và cừu.  

·       . Là Trung tâm nghiên cứu tạo và nuôi giữ giống gốc. Đã nhân thuần và nuôi dê cừu thỏ để chúng thích nghi với vùng đất Ba Vì.

 

    ​   

 

      

    Xem thêm Dê Cừu Thỏ