NÔNG HỘ ĐÀ ĐIỂU

Đây là một điểm liên kết của Trang trại đồng quê. Đến với Nông hộ Đà điểu, các bạn có thể tham quan, tìm hiểu về loài đà điều, các loại thực vật đặc sắc làm thức ăn cho Đà điểu, giá trị dinh dưỡng từ thịt đà điểu, cho đà điểu ăn lá cây…..