NÔNG HỘ ONG MẬT

     Đến thăm nông hộ ong mật, các bạn được tìm hiểu về loài ong mật và đời sống của ong mật. Xem quay mật và nếm thử mật ong (hoạt động theo mùa, do một số mùa ong được di chuyển tới những vùng nhiều hoa để lấy mật).

 

  

 

Xem thêm Ong mật