www.bavifarm.com

Các hoạt động xung quanh trang trại:

Kéo co

Úp nơm bắt cá

 

Hái rau

 

Cho Cừu, dê, thỏ ăn cỏ

 

 

Chơi trong bể bóng

 Khám phá thiên nhiên

Xay gạo

 

  Giã gạo

 

                           Tập Cấy Lúa

                                   Hái Chè

 

 

  Tập làm Bánh Cuốn

 

  Bịt mắt đánh trống

                                                                                   Đang Cập Nhật...

                                                                                 Câu cá