Nhà sàn Mường

Có thể tự hào nói rằng Trang trại Đồng quê Ba Vì đã giữ được ngôi nhà sàn dân tộc Mường nguyên bản của vùng núi Ba Vì tại xã Vân Hòa huyện Ba Vì, là nơi 90% là người dân tộc Mường. Thời gian ra đời và tồn tại phát triển của Trang trại Đồng quê gắn kết chặt chẽ với ngôi nhà sàn này. Ngôi nhà đã được giữ gìn hoàn toàn nguyên vẹn cả về vị trí cũng như cấu trúc. Các cột trụ gỗ lớn (Sồi, lim nhỏ, ...) đều được chuyển từ chính rừng Ba Vì về băng trâu kéo cách đây hơn 70 năm lần lượt năm này qua năm khác mới thành hình được khung xương của nhà. Dưới gầm nhà sàn là khu bếp phục vụ khách, trên nhà sàn là một phòng rộng cho các sinh hoạt ngủ nghỉ tập thể.

 

Nhà sàn Mường Ba Vì