www.bavifarm.com

Hình ảnh đoàn trường Quốc tế Hà Nội đi tháng 04/2014. Với các hoạt động trắc địa, đo đạc dòng chảy theo nội dung được học tại trường.

Xem hình ảnh

 

 

Hình ảnh hoạt động của đoàn trường UNIS tại Trang Trại Đồng Quê từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 3/2014

 

Hình ảnh đoàn thứ trưởng Bộ Giáo Dục - Nguyễn Thị Nghĩa đi khảo sát dịch vụ & hoạt động của Trang Trại Đồng Quê

   

    Hình Ảnh Lễ Bế Giảng Lớp Kỹ Thuật Trồng Rau Hưu Cơ, Rau Bản Địa (tại Trang Trại Đồng Quê ngày 17/01/2014)

 

  Hình Ảnh Đoàn Trường Mẫu Giáo Việt Triều - Hữu Nghị (3 ngày 11-12-14/12/2012)