www.bavifarm.com   

Kính thưa các thầy cô giáo, nhằm xây dựng cho học sinh các kiến thức thực tế sống động và mang tính giáo dục cao. Trên nền tảng là các trang trại sản xuất, được ưu đãi bởi mặt bằng tự nhiên đa dạng, sản vật và nông sản phong phú, Trang trại Đồng quê và các Trang trại trong liên kết của chúng tôi mong muốn được kết hợp với các Trường học, các thầy cô giáo bộ các môn Tự nhiên Xã hội từ cấp Tiểu học trở lên, nhằm xây dựng các chương trình du lịch giáo dục học đường phù hợp với bộ môn và thực tế cho học sinh của trường/lớp mình không chỉ là những kiến thức từ sách vở mà còn là những kiến thức thực tế từ  những chuyến đi bởi đi một ngày đàng, học một sàng khôn.